Begränsningskabel för Central Park

Begränsningskabel för Central Park finns i olika trådtyper. Till exempel är normal begränsningskabel 2,7 mm tjock. Detta är standardtråden. Det finns även en extra tjock variant som är 3,4 mm tjock. Den tjockare tråden är mindre känslig för signalförluster och är robustare än den normala varianten.

Avspärrningsvajern finns i rullar om 100 meter, 150 meter, 250 meter och 500 meter.

Visa filter

Visar alla 15 resultat

Visa filter

Visar alla 15 resultat

Se alla installations- och reparationssatser här:

Begränsningskabel för Central Park

Med en begränsningskabel för Central Park kan du enkelt skapa nya klippzoner eller utöka befintliga. Begränsningskabel avgränsar robotgräsklipparens klippområde. En signal skickas genom kabeln, denna signal indikerar för robotgräsklipparen när gränsen för klippzonen har nåtts. Det bästa sättet att lägga ut denna begränsningskabel finns i bruksanvisningen till din robotgräsklippare Central Park. I de flesta fall läggs kabeln ovanför marken och säkras med en kabelsko var 50:e cm. För att undvika att kabeln skadas snabbt kan du även lägga den under jord.

Ytterligare förnödenheter

Kabeltestare Gör att du snabbt kan upptäcka kabelbrott. Så att du snabbt vet var kabeln behöver repareras, utan att behöva kontrollera hela kabeln. Kabelanslutningsdon Med kabelanslutningsdon kan du koppla ihop två lösa trådbitar. De kallas även för kopplingsdon eller kontaktdon. Signalkabelhållare Signalkabelhållare är ett slags pinnar. Du använder dem för att fästa begränsningstråden i marken så att den inte kan röra sig. Signalkabelhållare kallas även för plugg eller jordplugg. En påle placeras var 50:e cm för att fixera tråden. I kurvor behöver du flera pålar.