Begränsningskabel för Robomow

Begränsningskabel för Robomow används för att skapa klippzoner för robotgräsklipparen Robomow. Den kallas även begränsningskabel eller begränsningskabel. Begränsningskabel för Robomow finns i olika längder. Vi har rullar på 100 meter, 150 meter, 250 meter och 500 meter. Dessutom finns det två olika typer av tråd. Normal kant tråd är 2,7 mm tjock och är standardtråden. Extra stark begräns ningstråd är 3,4 mm tjock, har mindre signalförlust och är kraftigare.

Minimera gnagskador med vår fiskoljefria begränsningskabel och förhindra dessutom slitage tack vare dess UV- och fuktresistenta beläggning.

Visa filter

Visar alla 14 resultat

Se alla installations- och reparationssatser här:

Begränsningskabel

Planerar du att förlänga trädgården? Skapa ett nytt klippområde? Utesluta delar från klippområdet? Eller har din begränsningskabel gått sönder? Då kan du enkelt lösa detta med begränsningsnät för Robomow.

Fiskoljefri begränsningskabel med UV- och fuktbeständig beläggning

När kablar innehåller fiskolja drar de till sig skadedjur. Vi rekommenderar därför att du använder en kabel som är fri från fiskolja. Det är också viktigt att begränsningskabel har en UV- och fuktbeständig beläggning. Om en kabel inte har en UV- och fuktbeständig beläggning kommer den att torka ut med tiden. Därmed torkar isoleringen ut och begränsningskabeln blir så småningom permanent skadad. Detta leder till att din begränsningskabel slutar fungera med tiden, vilket resulterar i signalförlust. Våra begränsningskablar är därför fria från fiskolja och har en UV- och fuktbeständig beläggning.

Vad är begränsningskabel för Robomow och hur lägger man den?

Begränsningskabel är en kabel som läggs längs gräsmattans kant och runt föremål som behöver skyddas. Kabeln markerar den gräns upp till vilken robotgräsklipparen får klippa.

Förläggning av begränsningskabel för Robomow

Det finns flera sätt att lägga ut begränsningskabel för Robomow. Först placerar du ut basstationen. Sedan börjar du lägga ut begränsningstråden, som du lägger längs gräsmattans kant. Har du mjuka hinder i gräsmattan? Det är hinder som rabatter, dammar och små träd eller växter. Du måste skydda dessa hinder genom att lägga begränsningskabel runt dem. Du får exakt information om hur du gör detta i manualen på Robomow. Hårda hinder som träd eller stolpar som är 15 cm eller högre behöver inte skyddas. Robotgräsklipparen kommer att kollidera med dessa och gräsklipparen väljer en annan riktning att klippa.

Begränsningskabel nedgrävd eller förlagd ovan mark?

Begränsningskabeln kan förläggas antingen ovan eller under jord. Om du lägger begränsningskabeln under jord kan den vara upp till 5 cm djup för de flesta Robomow robotgräsklippare. För att göra detta gräver du ett dike där kabeln ska läggas. Om du vill lägga kabeln ovan jord behöver du signalkabelhållare. Det är speciella pinnar med vilka tråden kan fästas i marken. Tråden bör säkras var 50:e cm med en påle. Detta förhindrar att tråden förskjuts. Läs manualen på Robomow för att vara säker.

Skarvklämmor och kabelstift

Wire connectors används för att koppla ihop 2 lösa bitar av perimetertråd. Du kommer också att behöva signalkabelhållare. Dessa är en speciell typ av pinnar som gör att du kan fästa tråden i marken.