Reparationssatser för begränsningskabel för Honda Miimo

På den här sidan hittar du alla reparationssatser för begränsningskabel för Honda Miimo och en kabelprovare för begränsningskabel för snabb lokalisering av kabelbrott.
Reparationsuppsättningarna för begränsningskabel finns i olika storlekar. Det finns till exempel små, medelstora och stora reparationssatser. Alla reparationssatser innehåller en kombination av kabelstift, skarvklämmor och begränsningskabel.

Innehållet i reparationssatserna:

  • Liten: 4 skarvklämmor, 5 meter kabel och 10 signalkabelhållare.
  • Mellan: 6 skarvklämmor, 10 meter begränsningskabel och 20 signalkabelhållare.
  • Stor: 8 skarvklämmor, 20 meter kabel och 40 signalkabelhållare.
Visa filter

Visa alla 5 resultat

Begränsningskabel är trasig, vad händer nu?

Det finns två sätt att ta reda på var begränsningskabeln är bruten. Det snabbaste sättet är att använda en kabeltestare. Med denna lilla apparat kan du skicka en signal genom kabeln via sändaren. Genom att följa den med spåraren kan du snabbt och enkelt ta reda på var signalen slutar. Du kan också välja att hitta avbrottet manuellt och sedan söka efter avbrott och skador längs hela begränsningskabeln.

Reparation av kabeln

När du har lokaliserat kabelbrottet kan du påbörja reparationen. Ta först bort den gamla kabeln. Kapa kabeln och ta ut en marginal runt avbrottet för att säkerställa att hela avbrottet tas bort. Du kan kassera den gamla kabeln. Ersätt den gamla kabeln med en ny bit kabel. Du kan koppla ihop den gamla och nya kabeln med hjälp av kabelanslutningarna från reparationssatsen. Du kan sätta in dessa block i två ändar av kablar. Så snart du trycker på den blå delen av blocket är förbindelsen tät och signalen kan skickas vidare igen och förbindelsen är vattentät. Går signalen genom hela kabeln igen? Då kan du fixera ledningen med ledningsstiften.