Reparationssatser för begränsningskabel för Worx Landroid

På den här sidan hittar du alla reparationssatser för begränsningskabel för Worx Landroid och en kabelprovare för begränsningskabel för snabb lokalisering av kabelbrott.
Reparationsuppsättningarna för begränsningskabel finns i olika storlekar. Det finns till exempel små, medelstora och stora reparationssatser. Alla reparationssatser innehåller en kombination av kabelstift, skarvklämmor och begränsningskabel.

Innehållet i reparationssatserna:

  • Liten: 4 skarvklämmor, 5 meter kabel och 10 signalkabelhållare.
  • Mellan: 6 skarvklämmor, 10 meter begränsningskabel och 20 signalkabelhållare.
  • Stor: 8 skarvklämmor, 20 meter kabel och 40 signalkabelhållare.
Visa filter

Visa alla 5 resultat

Reparation av Worx Landroid begränsningskabel

Om begränsningskabeln går sönder kan Worx Landroid inte längre klippa gräset. Robotgräsklipparens basstation sänder en signal genom kabeln. När denna signal försvinner på grund av ett brott eller en skada vet robotgräsklipparen inte längre var den ska klippa. För att lösa problemet måste kabeln repareras. Du kan leta efter kabelbrottet manuellt genom att kontrollera hela kabeln. Men det snabbaste sättet är att använda en kabeltestare för begränsningskabel.

Återställa tråden

Nu när du har tagit reda på var kabeln gick av kan du reparera avbrottet. Den gamla kabeln tas bort genom att klippa ut den med en tång. Ta med tillräckligt med tråd för att vara säker på att hela avbrottet tas bort. Klipp den nya kabeln till samma längd som du just tog bort. Den nya kabeln kommer att ersätta den gamla. Använd kabelkontakterna för att koppla ihop ledningarna. Kom ihåg att trycka hårt på den blå delen av kontakten för att säkra anslutningen och göra den vattentät. Slutligen fäster du kabeln med stift när det verkar som om kabeln har reparerats och skickar signalen hela vägen runt igen.